KATZWIJM`S PEACE

  • KATZWIJM`S PEACE
    KATZWIJM`S PEACE

Kod EMS: SIA a 21
Kolor: syjamski niebieski point pręgowany
Badania: PRA n/n
RODZICE:
Ojciec: ZEUSS SYMPHONY ANCHIE
Matka: KATZWIJM`S OSTARA
Rodowód

Facebook